miercuri, 11 februarie 2015

Adunarea membrilor filialei

În data de 17.02.2015 începând cu orele 11 se va desfăşura Adunarea membrilor filialei. Activitatea va avea loc în sala de festivităţi a primăriei municipiului cu următoarea ordine de zi:
1.Stadiul Legii pensiilor
2. Completarea B.O./Alegerea membrilor B.O.
3. Diverse


Preşedintele filialei

marți, 6 ianuarie 2015

Adunare generală

În data de 20.01.2015 începând cu orele 10 se convoacă Adunarea generală a filialei. Activitatea va avea loc în sala de festivităţi a primăriei municipiului cu următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate a B.O. pentru perioada 2011-2015
2. Alegerea membrilor B.O. şi a preşedintelui filialei
3. Diverse
Nota 1
Dacă la ora programată nu se îndeplineşte procentajul de minim 50% din  membrii filialei adunarea se va reprograma pentru ora 10.30
Nota 2 
Dacă la ora programată numărul membrilor cotizanţi este sub 15 adunarea va fi anulată.  B.O. va lua act de situaţie şi va hotărî desfinţarea tehnică a filialei în conformitate cu prevederile Statutului şi R.O.F.   

Preşedintele filialei


 
 

miercuri, 30 iulie 2014

Dosar executare silita

După o perioadă în care activitatea filialei a fost subţire ( e vară, lumea e plecată) m-am decis să vă aduc la cunoştinţă ultimele noutăţi.
 Aşa cum nu credeam statul român face ,,dreptate''  până la capăt şi ne execută silit conform notificărilor primite în luna iunie. Unii mai potenţi sau mai fricoşi au făcut pe dracul în patru şi au returnat sumele în totalitate în termen de 15 zile, că statul e şmecher. Lui i-au trebuit 7 luni să ni-i dea ( după un proces care a durat 2 ani). Alţii n-au returnat nimic şi li s-a pus poprire pe 1/3 din pensie începânsd cu luna iulie  până când întreaga sumă va fi recuperată (10-17 luni funcţie de mărimea debitului).
 Iar noi stăm de lemn tănase cu hotărâri definitive şi irevocabile în buzunar aşteptând vremuri mai bune.Sic.
 Stimaţi colaboratori, camarazi şi prieteni. Vremea statului în aşteptare s-a cam încheiat. Nimeni nu vă rezolvă problemele dvs când de atâţia ani staţi comod în faţa televizorului. Nici măcar  BO al SCMD cu toate departamentele sale dacă dvs nu ridicaţi un pai. Ştiu că aveţi contraargumente gen: lupta sindicală e complicată,  politicul e pervers, sindicatul n-a făcut nimic pentru noi, etc.
 În penultimul ceas al existenţei filialei noastre ( că am rămas puţini tare şi am obosit să mă tot milogesc la telefon chemându-vă la şedinţe sau să vă plătiţi cotizaţiile) vă informez că vom demara executarea silită în baza deciziilor definitive şi irevocabile.
În acest sens, cei interesaţi vor proceda astfel:se completează dosarul cu documentele specificate, se predă secretarului/preşedintelui pe bază de semnătură concomitent cu sumele aferente. După expirarea termenului specificat vor fi depuse la biroul executorului judecătoresc ( Piteşti) Componenţă dosar executare silită –Faza 1
           1. 1 copie  C.I.
2    2. 1 copie  decizie de pensionare ( recalculare)
3    3.  1 cerere notificare M.Ap.N/C.S.P. a M.Ap.N
4    4. 1 notificare M.Ap.N/C.S.P. a M.Ap.N
5    5.  1 copie hotărâre Tribunal Argeş
6    6. 1 copie hotărâre Curtea de Apel Piteşti
NOTĂ
a.       Modelul documentelor de la punctele 3 şi 4 se găsesc la subsemnatul
b.      Pe fiecare document ( copie) cu excepţia celor de la punctele 3 şi 4 se scrie ,,conform cu originalul’’ şi se semnează
c.       Suma aferentă fiecărui dosar : 130 ron + 10 ron cheltuieli de deplasare
d.      Termen limită de depunere a  dosarului: 8 august 

Componenţă dosar executare silită –Faza 2
1   1.  1 copie  C.I.
2   2.  1 copie  decizie de pensionare ( recalculare)
     3.  1 copie hotărâre Tribunal Argeş
4   4.  1 copie hotărâre Curtea de Apel Piteşti
NOTĂ

a.       Faza 2 începe după trecerea termenului legal sau după comunicarea răspunsurilor negative de către MapN sau CSP
a.       Documentele de la punctele 5 şi 6 trebuie legalizate
b.      Pe fiecare document ( copie) de la punctele 1 şi 2 se scrie ,,conform cu originalul’’ şi se semnează
c.       Suma aferentă fiecărui dosar : 206 ron +10 ron deplasare
d.      Termen limită de aducerea dosarului: se va comunica ulterior funcţie de desfăşurarea evenimentelor

    Preşedintele filialei
marți, 14 ianuarie 2014

Adunarea membrilor filialei

Membrii filialei sunt invitaţi să participe în data de 21.01.2014 orele 11 la prima şedinţă din acest an a Biroului Operativ. Activitatea va avea loc în sala de şedinţe a primăriei municipiului cu următoarea ordine de zi:
1. Decizia ÎCCJ şi implicaţiile acesteia asupra soluţiei ce va urma a fi dată în 30.01.2014 de către Curtea de Apel Argeş
2. Dezbatere privind oportunitatea participării alături de colegii din filiala Curtea de Argeş în punerea în aplicare prin executor judecătoresc a deciziilor definitive şi irevocabile din procesul pe recalculare
3. Alegerea comisiei de inventariere a documentelor şi stabilirea programului acesteia
4. Analiza stadiului depunerii cotizaţiilor pentru anul 2013; stabilirea şi colectarea sumelor aferente activităţii avocatului de reprezentare în dosarul de pe rolul ÎCCJ

BO al filialei

marți, 10 decembrie 2013

Invitatie

În data de 17.12.2013 orele 11 în sala de şedinţe a primăriei municipiului va avea loc adunarea membrilor filialei cu următoarea ordine de zi:
 1. Informare privind desfăşurarea lucrărilor CNR şi rezoluţia adoptată la sfărşitul acesteia.
2. Informare privind stadiul procesului şi stabilirea strategiei pentru următoarea perioadă
3. Analiza stadiului depunerii cotizaţiei
4. Diverse
Adresăm rugămintea expresă de  participare tuturor membrilor filialei şi în special acelora care sunt parte în proces

B.O. al filialei

vineri, 1 noiembrie 2013

Adunare Generala

Biroul Operativ convoacă pentru data de 05.11.2013 orele 11 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Adunarea Generală a filialei cu următoarea ordine de zi:
1. Bilanţul activităţii filialei în anul curent
2. Execuţia bugetului filialei pe 2012 şi stadiul execuţiei în anul curent. Analiza plîţii cotizaţiei de către membrii filialei
3. Analiza proiectelor de hotărâri propuse a fi dezbătute în CNR
4. Alegerea/reconfirmarea membrilor BO 
5. Stabilirea mandatului de delegare a filialei la CNR
6. Diverse
În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar (50%+1 din numărul total de membri) adunarea se va relua în aceeaşi zi la ora 11.30

joi, 19 septembrie 2013

Convocare

Marţi 24.09.2013 orele 11 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului va avea loc Adunarea generală a membrilor filialei.
Ordinea de zi:
1. Informare privind stadiul procesului din dosarul 2632/101/2012 
( Recursul intentat de MApN)
2. Analiza situaţiei membrilor filialei  şi a achitării cotizaţiei
3. Diverse
Detalii suplimentare puteţi obţine la telefoanele cunoscute ale preşedintelui şi secretarului filialei