vineri, 23 decembrie 2011Crăciun fericit!

Să întâmpinăm 2012 cu speranţa schimbării în bine, să vă aducă sănătate , putere de muncă şi multe bucurii !

LA MULŢI ANI !


Biroul Operativ

marți, 13 decembrie 2011

ŞEDINŢA BIROU OPERATIV

În data de 20.12.2011 ora 11 în sala de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului va avea loc şedinţa Biroului Operativ al filialei cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea analizei activităţii filialei în anul 2011
2.Stabilirea detaliilor participării la mitingul de protest din 24.01.2012
3.Discutarea situaţiei membrilor restanţieri la plata cotizaţiei şi aprobarea modalităţilor de acţiune
4.Diverse

La această activitate sunt invitaţi să participe şi membrii filialei pentru a centraliza datele de contact, datele despre situaţia la zi a deciziilor de revizuire a pensiilor precum şi pentru strângerea cotizaţiilor restante sau aferente anului 2012.

Preşedintele filialei,
cpt(r) Zafiu Mihail

luni, 12 decembrie 2011

STATUL DE DREPT INCA EXISTA !!!

Incercarea Puterii de a forta incalcarea principiilor de drept , impotriva noastra, a SCMD, a esuat lamentabil. Baschetbalista a ratat aruncarea directa!
Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul in interesul legii, promovat de catre Kovesi, dupa cum urmeaza:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C O M U N I C A T

În şedinţa din 12 decembrie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat un număr de 2 recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii:


Decizia nr.29 în dosarul nr. 29/2011.
Respinge recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiile de conducere ale Curţilor de Apel Braşov, Cluj, Craiova şi Galaţi privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr.119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 14 din Convenţie, referitor la recalcularea pensiilor prevăzute de art.1 din lege.
Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.
Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 decembrie 2011.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Purtător de cuvânt al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
judecător Georgeta Barbălată
ARTICOLUL 20/Constitutia Romaniei


(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Articolul 1

Protecţia proprietăţii

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.

Articolul 14

Interzicerea discriminării

Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.luni, 5 decembrie 2011

Tuturor celor care purtati numele Sfantului Nicolae, va transmitem urarile noastre de sanatate si traditionalul ,,La multi ani", de asemenea ganduri bune tuturor membrilor filialei, familiilor dumneavoastra, prietenilor si celor apropiati.

Biroul Operativ al Filialei

luni, 24 octombrie 2011

Adunarea membrilor filialei

În data de 01.11.2011 ora 11 în sala de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului va avea loc adunarea membrilor filialei cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind desfăşurarea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
2. Informare privind modul de acţiune la primirea deciziilor de recalculare/revizuire a pensiilor militare
3.Adoptarea/aprobarea modalităţilor de acţiune împotriva restanţierilor la plata cotizaţiei
4.Diverse

Cu această ocazie transmitem urările noastre de sănătate, fericire şi viaţă lungă tuturor celor care poartă prenumele DUMITRU sau derivate ale acestuia!

Biroul operativ al filialei

luni, 19 septembrie 2011

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

În data de 27.09.2011 începând cu orele 11 Biroul Operativ al filialei convoacă adunarea generală a membrilor săi
Ordinea de zi va fi următoarea:
1.Dezbatere cu tema Consiliul Naţional al Reprezentanţilor S.C.M.D. - un nou început pentru sindicaliştii militari

2. Dezbatere cu tema Regulamentul de Ordine şi Funcţionare cu bune şi rele
3.Completarea bazei de date a membrilor filialei

4. Prezentarea situaţiei achitării cotizaţiilor aferente anului 2011 de către membrii filialei
5.Diverse
Loc de desfăşurare: sala de şedinţe din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Muscel ( la etaj )
Membrii filialei care au acces la internet sunt rugaţi să popularizeze activitatea de mai sus către toate persoanele care nu beneficiază de informare online.
Deasemenea membrii filialei sunt rugaţi să aibă un cupon de pensie în original sau copie în vederea actualizării datelor.

Biroul Operativ

miercuri, 22 iunie 2011

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

În data de 28.06.2011 începând cu orele 11 Biroul Operativ al filialei convoacă adunarea generală a membrilor săi
Ordinea de zi va fi următoarea:
1.Dezbateri.Subiecte de dezbatere : Direcţii viitoare de acţiune ale membrilor de sindicat; S.C.M.D. încotro?; Membrii de sindicat activi sau doar plătitori de cotizaţie?

2. Actualizarea situaţiei revizuirii pensiilor membrilor de sindicat ai filialei
3.Depunerea cotizaţiilor pentru semestrul
2
4. Diverse
Loc de desfăşurare: sala de şedinţe din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Muscel ( la etaj)
Membrii filialei care au acces la internet sunt rugaţi să popularizeze activitatea de mai sus către toate persoanele care nu beneficiază de informare online.
Deasemenea facem un apel către toţi membrii filialei de a fi prezenţi la adunarea generală. În cazul neîndeplinirii numărului minim de participanţi (50% din membrii filialei) adunarea generală va fi înlocuită cu o dezbatere amicală pe temele enumerate la punctul 1

Biroul operativ al filialei

joi, 28 aprilie 2011

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

În data de 04.05.2011 începând cu orele 11 Biroul Operativ al filialei convoacă adunarea generală a membrilor săi
Ordinea de zi va fi următoarea:
1.
Informare privind acţiunile S.C.M.D şi ale filialei în luna aprilie 2011
2. Stabilirea participanţilor şi altor detalii organizatorice pentru ziua de 9 mai
3.
Diverse
Loc de desfăşurare: sala de şedinţe din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Muscel ( la etaj)
Membrii filialei care au acces la internet sunt rugaţi să popularizeze activitatea de mai sus către toate persoanele care nu beneficiază de informare online

miercuri, 20 aprilie 2011


Cu ocazia Sărbătorilor Pascale Biroul Operativ transmite tuturor membrilor filialei şi sindicatului, familiilor acestora, prietenilor şi oamenilor de bine din această ţară urări sincere de sănătate, fericire, împliniri şi tradiţionalul ,, Hristos a Înviat".
Deasemenea transmite un călduros La Mulţi Ani tuturor purtătorilor numelui Gheorghe şi ale derivatelor acestuia

vineri, 25 martie 2011

Aplicaţie reală pentru pensionarii miltari

RECALCULAREA PENSIILOR MILITARE

ESCROCHERIE NAŢIONALĂ

Aplicaţie reală pentru cadrele militare

Dacă înţelegi continuă,

Dacă nu înţelegi, dă mai departe.

1. Definirea situaţiei :

Ø Înşelarea militarilor de către “in-amic”, prin mijloace frauduloase în scopul obţinerii unor profituri, folosind via bugetară;

Ø Recalcularea, procedura ilegală, încâlcită şi înşelătoare menită a profita de naivitatea pensionarilor, furându-le la vedere drepturile legale;

Ø Degradarea arbitrară, ilegală, şi în profund dispreţ al excrocilor (in-amicilor) ce se află la putere faţă de toţi militarii;

Ø Învrăjbirea (divide et impera) categoriilor sociale în scopul pauperizării şi dezbinării acestora, fără a le fi frică de consecinţe. Sceptrul puterii le dă iluzia imunităţii şi inviolabilităţii faţă de faptele lor.

2. Analiza situaţiei

2.1. In-amicul

Delimitarea “in-amicului” (escrocilor).

A. Escroci de rang I

- Comandantul suprem, care din adolescenţă urăşte pe militari pentru că nu l-au primit în rândul lor nefiind dotat fizic;

- Primul ministru, care, a fost, este şi va fi un copil, viaţa lui încă nu a cunoscut independenţa şi autoeliberarea adolescentului;

- Guvernul compus dintr-o mulţime de arivişti, prin tot ceea ce fac în favoarea intereselor lor, neglijând prosperitatea reală a ţării;

- Deputaţii din coaliţia de la putere, din care, cei mai periculoşi sunt lichelele lui Oprea (traseişti politici), ce au permis formarea unei majorităţi discreţionare în parlament. Exemplarele scoase la înaintare pe sticlă, prin explicaţiile lor năucitoare, dovedesc că obrajii acestora sunt adevărate dorsale de crocodili.

B. Escroci de rang II

- PDL-iştii, de profesie, racolaţi prin tehnici gestapoviste, în care criteriile de selecţie au fost frustrarea, incultura, impotenţa spirituală şi fudulia prostului, ce împânzesc toate mediile sociale, în care au promovat doar având meritul apartenenţei la partid. Bătrânii îşi aduc aminte de acei groaznici instructori de partid. Cei de azi sunt clone perfecte, schimbând doar culoarea din roşie in portocaliu;

- O categorie ce nu trebuie neglijată sunt membrii altor partide, păstraţi în funcţii, ca agenţi dublii ai PDL;

- Cozile de baros compuse din miniştri şi camarila de generali făcuţi la seratele băsesciene. Sergenţii majori de prin anii 60 făceau, totuşi, şase luni şcoală militară;

- Cozile de topor formate din purtătorii de cuvânt şi şefuleţii formaţiunilor militare, angajate în excrocherie, stimulaţi pentru loialitatea lor;

- Torţionarii racolaţi din rândul proletarilor sau a delincvenţilor, plătiţi pentru a dezorganiza şi a diminua în masmedia potenţialul real al protestelor (acţiunilor de luptă ).

2.2. Mijloacele de escrocare ale in-amicului.

- Legi şi acte normative anticonstituţionale întocmite, votate şi impuse sub masca falsei democraţii româneşti de către coaliţia de la putere, constituită pentru a tiraniza şi represa (legea 119/2010,HG 735/2010 şi OG nr.1/2011 ). Cinismul excrocilor reiese din termenele legiferate de punere în aplicare, imposibil de respectat.

- Ordinele miniştrilor implicaţi prin lege, s-au dovedit opera unor neinstruiţi din punct de vedere

militar. Respectarea unui ordin se realizează dacă tu, care ordoni, ai asigurat mijloacele şi logistica necesară în tot sistemul. Culmea ipocriziei, consideră aceste ordine favoruri pentru victime nu respectarea unor articole de lege. Coada de baros de la Casa de pensii, micuţa generăleasă (după un calapod la modă al politicienilor actuali) îşi apără incompetentul ministru, confirmând neputinţa îndeplinirii ordinului şi cu multă făţărnicie cere pensionarilor militari să facă sluji şi să dea acatiste pentru mărinimosul ministru.

- Instituţiile statului utilizate pentru ducerea la îndeplinire a mârşavei excrocherii. Trebuie să înţelegeţi că toate componentele in-amicului sunt în structurile de stat, acţionând ca o ciumă portocalie pentru a omorî moral şi fizic, ca într-un proces de eutanasiere de tip hitlerist, pe toţi pensionarii, consideraţi un balastru social. Într-un limbaj la modă, corabia României, pentru a nu se scufunda trebuie să arunce acest balatru peste bord. Au reprezentanţi servili, fără coloană vertebrală, acaparaţi prin oferte, promisiuni sau dosare, chiar şi în structurile care, normal, trebuie să fie independente într-un stat de drept. În presă şi justiţie sunt mulţi indivizi infiltraţi ca instrumente de legiferare sau de propagandă, care să denatureze adevărul faţă de mârşăviile săvârşite. Discriminarea prin protejarea pensionarilor magistraţi este o dovadă evidentă.

- Reanalizarea în Parlament şi promulgarea de către Preşedinte a legii 119/2010 a trecut sub tăcere această discriminarea anticonstituţională. Un troc mocirlos, tipic balcanic.

2.3. Tactici ale in-amicului (escrocilor)

A. Abuz de putere

Consolidându-şi puterea în toate sectoarele politice, sociale şi economice, folosid metoda pumnului în gură, acţionează la bunul plac, afişând o totală convingere că nu are nimeni ce să le facă Exemplu este prezentul în care ţara fierbe de atâta nedreptate, iar şulfa de Ghe Flutur critică opoziţia spunând că priorităţile actuale sunt aducerea Parlamentului la 300 de membrii şi reconsolidarea dreptei, de parcă, contează astăzi dreapta sau stânga în făţărnicia lor politică, lipsită de orice doctrină.

B. Prădare în trepte

Toţi pensionarii au fost prădaţi în ultimul timp ca într-o cascadă în trepte. Procesul a început cu impozitarea pensiilor. A continuat cu contribuţia la asigurările de sănătate introdusă ca procentaj la diferenţa de peste 1000 lei a pensiilor, iar de la 1 ian. 2011 procentul de 5,5% l-a extins la valoarea totală a pensiilor mai mari de 740 lei. Practic, peste 21% din valoarea pensiei se întoarce la stat. Această cincime furată coincide cu diferenţa procentuală dintre angajaţii cu contract şi numărul pensionarilor. Surplusul de pensionari este plătit de toţi pensionarii prin aceste impozite aberante. Din această cauză Guvernul nu-şi face probleme pentru crearea noilor locuri de muncă şi în depistarea muncii la negru.

La acestea se adaugă creşterea TVA-ului cu 5% şi scumpirea produselor fără de care pensionarii nu pot trăi, cum sunt: medicamentele, combustibilul pentru căldură şi energie electrică, pâinea şi alte alimente de bază. Precizez că în acestea s-au introdus accize şi alte taxe la producători ce le-a determinat scumpirea.

C. Arimetica cinică a bugetului

Prădarea cu peste 50% a pensiilor militare în luna ianuarie are o explicaţie simplă. A dat-o Mugur Isărescu prin afirmarea că arimetica bugetară este cinică. Normal, dacă este aplicată cu cinism în folosul personal al guvernanţilor. Banii, furaţi printr-un simplu condei, au trecut în buzunarul ţeparilor de buget toleraţi de guvernanţi de la care îşi trag şi ei partea. Aşa se explică multitudinea HG-urilor emise în decembrie privind alocarea unor sume pentru plata unor lucrîri de investiţii reale sau fictive, contractate, oricum, la suprapreţ. Miracolul îmbogăţirii ca în bazme a unora excrocherii. Peste câteva luni când vin fondurile de la FMI şi vor fi nevoiţi să plătească pensiile nesimţite recalculate, guvernanţii se vor lamenta cu consumul acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care erau destinate. Evident vor fi de vină pensionarii că supravieţuiesc.

D. Dezbinare şi învrăjbire

Aceasta tactică inumană se poate explica prin modul cum a fost concepută şi votată legea unică a pensiilor (263/2010). Infantilul Prim ministru a descoperit ca un adevărat Arhimede principiul contributivităţii, transformat în “puncte”. În felul acesta a învrăjbit pe pensionari, contra pensionarilor, aflaţi în fapt într-o sărăcie greu de descris.

Anticomuniştii lui peste marinat s-au folosit pe deplin de imperfecţiunile salarizării din epoca cu adevărat de aur, pe care o reneagă într-o imbecilitate istorică. Se ştie că salarizarea (retribuţia) nu măsura valoarea socială a muncii prestate ci valoarea ce determina realizarea marilor idealuri. Profesorii, doctorii, textiliştii, comercianţii, etc nu aduceau un aport imediat la actul revoluţionar de eliminare a datoriei externe, fapt pentru care nu erau plătiţi la nivelul celor implicaţi în luptă cum era mineritul, armata, construcţiile industriale şi energetice etc. Rezultatul se vede acum când pensiile calculate pentru medici, profesori, textilişti, comercianţi etc, sunt mici, sub pragul sărăciei, degradându-le statutul lor social. Aceste deosebiri le satisfac guvernanţilor apetitul de dezbinare, de întărâtare a pensionarilor, făcându-i pe unii cu pensii relativ normale, faţă de nivelul de trai, nesimţiţi, vinovaţi de aşa zisă criză bugetară.

Prosperitatea unei ţări este asigurată de o armonie socială pe măsură. Reuşitele epocii socialiste s-au datorat acestei armonii sociale chiar dacă în anumite situaţii şi perioade s-a întreţinut artificial prin propagandă şi restricţii de exprimare liberă. Marea masă a poporului, în inocenţa ei, nu a simţit aceste restricţii, bucurându-se pe deplin de existenţa cotidiană, în care nu prea avea termen de comparaţie din lipsa de acces la modul de viaţă din ţările din apusul Europei. Sloganul că aceste ţări au prosperat şi dezvoltat prin exploatarea fără milă a întregului glob pământesc, în timp ce noi îi apărăm de turci la Dunăre, avea un sâmbure de adevăr istoric, valabil şi azi (apropo de vămi).

E. Utilizarea unor mase de manevra.

Tactica este folosita pentru a acoperii excrocheriile si a nu lua de pe fata excrocilor masca umana. Exemple care spun tot despre aceasta tactica sunt copii din satul ardelean ce faceau propaganda electorala pentru primarul PDL, a carui culoare devenise verde, si liceenii de la Focsani, de ziua Unirii.

Hitler, simtind ca pierde razboiul, in paranoia lui, a apelat la nevinovatele suflete de copii si tineri inarmandu-i si aruncandu-i in lupta, ca o veritabila carne de tun, in speranta unei victorii iluzorii.

F. Folosirea cu abilitate a mass mediei

Aceasta tactica este folosita pentru ducerea in eroare a multimii in vederea acoperirii escrocheriilor si mentinerea imaculata a CV-urilor escrocilor. In capcana acestei tactici au cazut de multe ori si componentele massmediei, declarate fatis impotriva escrocilor. Tactica este simpla. Cum transpare un adevar despre escrocrocherii, imediat se contracareaza, ametind poporul cu un cancan populist de tip: arestarea lui Becali, Vantu, Diaconescu, Patriciu; rescrierea Constitutiei; reconsiderarea voita a unor legi fundamentale cum sunt Codul muncii si Codul fiscal, etc, care au impact la intreaga populatie, s.a.m.d.

Escrocheria cu pensionarii militari, dreasa putin cu busuiocul OG.1/2011 este contracarata in prezent prin arestarea lui Nicolescu, arestarile de la vama, rescrierea codului muncii si discreditarea capilor sindicatelor.

3. Forte proprii

3.1. Pensionarii incadrati in art.1 din legea 119/2010

Motivatia acestora este de ordin material si spiritual. Material, presupune recalcularea pensiilor si stabilirea noului cuantum, dupa un criteriu artificial de transformare a veniturilor cuvenite in timpul activ de viata ca militar, in puncte. Guvernantii nu se asteptau ca aceasta aliniere la legea 19/2001 va face pensiile “nesimtite” mai putin nesimtite. Multe pensii au crescut sau au ramas ca inainte. E bine, dar motivatia pensionarilor ramane. Nu cumva s-a gresit la calcularea initiala? (vezi recalcularea vechimii) Deci ani de zile au fost frustati de drepturile lor. Sunt pensii care au scazut. Beneficiarii acestora au fost “nesimtitii”! Cu exceptia unui numar mic de profitori (padure fara uscaturi nu exista) ce si-au aranjat gradele si functiile prin pile relatii si nepotisme, usor de realizat in falsa noastra democratie, inainte sa iasa la pensie, fara a avea o cariera militara in adevaratul sens al expresiei, toti celor care le-au scazut pensia sunt cei disponibilizati inainte de vreme, fara voia lor, si care scosi din sistem, devin niste neadaptati muritori de foame si fara perspectiva unei vieti decente. Ofiteri, tineri disponibilizati, specialisti in domenii specific militare, au devenit portari, pazitori de vipuri, vanzatori de ziare, pietari etc. in speranta pastrarii standardului de viata al lor si al familiei lor, avut inainte de disponibilizare. Fac o precizare: Aranjorii (uscaturile) au actionat inaintea anului in care au iesit la pensie. In armata nu era posibil sa-ti modifici gradul si functia peste noapte, deci nici salariu.

Spiritual, motivatia este mai profunda. Onoarea, corectitudinea, acceptul neconditionat de a te supune sau a ordona, au fost terfelite. Pana si inlocuirea gradelor militare cu umilitorul “asistati” te cutremura si te incranceneaza, pensionarule, motivandu-te! Marele Comandant Suprem, cu vederea incrucisata, in dorinta dezbinarii pentru a beneficia, a lovit in aristrocratia militara, care a fost, este si ar trebui sa fie, singura cale educativa de respectarea ordinei militare. Ce idiotenie mai mare poate sa fie afirmatia ca subofiterii constituie sarea si piperul armatei. Incultura, ce-i marcheaza incompetenta, este vinovata de aceasta gandire gaunoasa. Managementul cel mai performant s-a realizat si se realizeaza in armata. Istoria o dovedeste. Fie castigarea bataliilor in razboaie, fie salvarea populatiei de la calamitati naturale, fie construirea unor edificii precum canalele: Dunare –Marea Neagra, Dunare –Bucuresti; Casa Poporului, Metroul, industria de armament, etc. nu se puteau realiza decat printr-un management de calitate. Ori acest management l-au realizat ofiterii, specialisti militari. Cu aceasta gandire capitanul de vas nu se ridica peste nivelul matelotului ce spala puntea.

Stimati pensionari militari, sa fiti constienti ca suntem o forta! Toti sunteti factori de civilizatie in prezentul romanesc. Civilizatia Romaniei va putea progresa prin aportul vostru. Guvernantii actuali vor disparea si vor fi uitati ca orice lucru derizoriu si depasit. Noi trebuie sa supravietuim pentru a ridica nivelul civilizatiei in Romania. De ce suntem factori de civilizatie? Pentru ca intrunim prin viata, exemplu si educatie, caracteristicele specifice acestora. Ele sunt: precizia, efortul, politetea, sobrietatea si curiozitatea. Suntem prin conformare oameni cu precizie. De aceia ne-am dedicat carierei militare. Ne-a placut si am ramas cu acesta deformatie profesionala de a respecta normele, instructiunile, regulamentele si legile. Nu am admis ca faptele si lucrurile sa mearga “oricum”, in voia hazardului. Efortul a fost o caracteristica ce ne-a impus. Prin Juramant si prin dezvoltatul simt al datoriei am fost constienti ca traim intr-un permanent efort, adesea dus la extrem. Efortul nu se confunda cu munca, fie fizica, fie intelectuala. Este o combinatie optima si subtila intre munca si voinata celui care o efectueaza. O munca, fara implicarea vointei, generata fie de necesitate, fie de afectivitate nu este efort. Un fauritor, in efortul depus, dominat de precizie, nu-si poate duce mesajul, si nu poate deveni model, daca nu-si insuseste in comportament tot ceiace inseamna politetea. Aparent speculativa si desueta pentru societatea de astazi, politetea da adevaratul sens si culoare civilizatiei. Politetea inseamna respect si afectivitate fata de semenii tai, respect si consideratie fata de tine insuti. Toata viata am rapuns cu “sa traiti” sau mai nou cu “am onoarea”, ceiace inseamna ca ne-am picurat in suflet componentele politetei, nu al supunerii oarbe. Sobrietatea, a fost si este o piesa de rezistenta in mecanismul existentei noastre. Inseamna simplitate, concizie, cumpatare, moderatie si infrangerea temporara a avantului neplanificat si necontrolat. Noi trebuie sa traim si sa impartasim satisfactia datoriilor implinite, sa demonstram ca avem o constiinta limpede si nu ne lasam coplesiti de plictis si lene pentru a ne transforma in dezaxati ai societatii. Curiozitatea este in firea omului. Noi o avem. Necunoscutul, neobisnuitul, fascineaza, atrage, face sa-ti risti viata pentru a cunoaste si explica. Curiozitatea asociata cu creativitatea determina ca omul sa fie cea mai adaptabila fiinta de pe pamant. Este inteligenta umana pusa in actiune pentru a cunoaste si a se adapta. Curiozitatea creiaza neliniste, incisivitate si incapatinare. Energii nebanuite se degaja din tine, uimindu-te tu insuti de potentialul lor. Trebuie sa fim in pasi cu vremurile actuale. Sistemele informationale actuale sunt mult mai accesibile si naucitor de consistente.

Suntem o forta domnilor pensionari militari! Escrocii au inceput sa o simta!

3.2. Personalul activ din institutile din care au iesit in pensie cei din art.1/legea/119/2010.

Speranta la viata de dupa ii ingrijoreaza in aceiasi masura.Vor impartasi soarta celor prezentati mai sus. Excludem din aceasta categorie de forte generalii si comandantii vanduti coalitiei de la putere ce ingroase randurile escrocilor pentru niste avantaje iluzorii si dezonorante.

Aceasta categorie de forte este foarte importanta. Restrictiile date de regulamente atributiuni si ordine, pe care pensionarii militari le cunosc, limiteaza actiunile curente si fatise. Sunt doar o potentiala forta cu drept de vot. Mobilizarea lor, desi pare delicata, este sigura, iar actiunea lor, poate orcind sa fie devastatoare. Sa o pastram, respectindu-i statutul, pentu lovitura de gratie de la finalul luptei. Un element ce nu trebuie neglijat este constientizarea acestui personal ca sunt comandati de marionetele puterii politice si sa nu se lase ademeniti de falsa onoare a acestora.

3.3. Rudele prietenii si apropiatii pensionarilor si militari.

In calitate de factori de civilizatie si de modele pozitive in microgrupurile sociale carora apartinem, noi putem mari si diversifica aceasta forta. Familiile noastre sunt modele sociale. Dragostea, rabdarea experienta de viata, mandria, onoarea, dorinta de a reusi in viata pe cai cinstite, sunt elemente insuflate in familiile noastre, atat prin activitate, cat si prin duhul nostru. Oamenii acestia nu ne pot fi decat fideli. Nu trebuie sa-i presam psihic. Trebuie sa-i lasam sa gandeasca liberi si vor fi cu totii alaturi de noi.

Nu uitati prietenii. Sunt multi dintre ei, care, datorita propagandei desuntate si a dezbinarii ce au zgandarit tarele invidiei si frustrarilor, au ramas prieteni de suprafata. Constientizandu-i cu faptele ca in lupta pentru care ne pregatim impotriva escrocilor sunt vizate si interesele lor, ii putem recupera ca adevarati prieteni.

3.4. Oamenii de bun simt: intelectuali; jurnalisti; advocati; profesori; magistrati, etc. care au inteles sistemul ticalosit instalat si fructificat de escroci.

Promovarea pe criterii politice a non valorilor in functii, unde nivelul ridicat de cultura si competenta este cerut imperativ, a scarbit in ultimul timp toata aceasta categorie de forte. Nu este domeniu intelectual care sa nu fie poluat de kich-uri, prostie ridicata la rang de virtute, manele profilate in continutul acestora (nu numai muzicale) si false valori. Acesta categorie de forte nu se poate exprima, nu pentru ca sunt opriti direct in manifestarea si producerea valorilor date de intelectul lor superior, ci pentru ca invazia nonvalorilor ii apasa ori ii diluiaza in mocirla, ce cu buna stiinta a fost creiata, ca sa acopere toate domeniile respective. Cand te cenzura securitatea mai gaseai portite, acum clisa prostiei nu-ti lasa nici o speranta de exprimare.

Domnilor, sunteti ca si noi factori de civilizatie, deci alaturati-va !

3.5. Toti ceilalti pensionari care trebuiesc constientizati ca sistematic sunt saraciti si pacaliti.

Actualele pensii sunt calculate printr-un sistem diabolic ce umileste pe toti si care nu are nici o logica cu valoarea adevarata data societatii in timpul vietii active. Ei trebuie sa lupte pentru marirea pensiilor in speranta unui trai decent. Criza, disproportia intre activi si pensionari, deficitul bugetar, deficitul fondului de pensii sunt gogorite inventate si prelucrate pentru acoperirea escrocheriilor si manarelilor celor de la conducere, avizi de imbogatire. Galeata portocalie este platita cu un pret infinit mai mare, dupa ce escrocii au fost alesi.

Asa cum am afirmat, calcularea pensiilor pe puncte e o farsa ce dovedeste cea mai josnica comportare comunista (ma adresez celor care au inteles cu adevarat conceptia materialist- dialectica). S-a incercat un egalitarism mascat, care a dus, nu la unificare conceptuala, ci la o stratificare a saraciei. Legea unica de pesnsionare 263/2010 este cea mai cinica si comunista lege. Asta explica si frauda din votarea ei. Baietii destepti de la putere, din Parlament, s-au prins la acest lucru si au chiulit. Toti s-au spalat pe maini ca Pilat din Pont.

Normal, in asigurarea veniturilor pensionarilor, o categorie importanta a populatiei din Romania ce nu trebuie tratata ca o povara sociala, contributia lor in societate nefiind cea vazuta in parcurile si gradinile publice, trebuie sa se ia in calcul un cos zilnic pentru o viata decenta, asigurarea cumpararii zilnice a unei cantitati de alimente in care sa se gaseasca o norma de hrana sanatoasa, posibilitatetea de a avea haine si caldura, si accesul, inca, la o viata culturala ce le hraneste spiritul. Cosul zilnic il poate determina orice student in economie. Norma de hrana se cunoastre din armata .

Pentru “o viata sanatoasa” s-a furat din pensii, intretinand un sistem de sanatate ineficient si prost organizat. In acest fel s-a atentat mai mult la sanatatea populatiei. Genocidul ceausescian a capatat in zilele noastre proportii inspaimantatoare.

3.6. Tinerii, adolscentii si copii.

Tinerii trebuie capacitati si ancorati la realitate, adolscentii au nevoie de formare educationala normala si pregatiti pentru maturitate in spiritul civic al factorilor de civilizatie, iar copiilor sa le pastram inocenta, puritatea si gingasia.

Tinerii, prin capacitatea lor fizica si intelectuala, pot fi forta cea mai indicata pentru un cap de pod. Sa promovam exemplul tinerilor din 1989 printre care au fost si multi militari. Acum, dupa atatia ani, ce au ajuns? Majoritatea sunt slugi peste hotare. Multi sunt paria in tarile dezvoltate din Europa, traind intr-o sclavie mascata, prin munca prestata in alb, in gri sau la negru. Sa-i constientizam ca politicienii actuali, cu carcaterele lor mici si egoiste, nu le va schimba soarta. Viitorul va fi acelas. Vor fi tot slugi sau sclavi.

Adolescentii, afectati brutal de legea educatiei, trebuie tratati cu multa atentie. Constiinta lor in formare este atacata nefiresc de comportamentul actualilor de la conducere. Au devenit scuturi pentru presedinte la Focsani, iar mintile le sunt debusolate prin bucurii iluzorii date de drogurile ce au constituit cheia “succesurilor” Ebei (fica presedintelui) la europarlamentare.

Copii trebuiesc lasati in lumea lor. Din pacate societatea noastra corupta, invadata de nonvalori, le da o educatie proasta. Este necesar aplicarea bunului simt, nu al cenzurii, in desenele animate pline de violenta si a nu fi transformati in afise electorale in mizeria politica. Sa le pastrm inocenta. Noi pensionarii militari suntem bunici exceptionali. Munca noastra de o viata o putem continua in cresterea si educarea scumpilor si dragilor nostri nepotei. Suntem tatai si mamine de exceptie.

Bilantul fortelor :

Forte direct angrenate in lupta

1,5 mil. oameni

Forte de sprijin

5 mil oameni

Forte de rezerva

1,5 mil.oameni

Total:

8 mil. de oameni, suficienti pentru a nimici “in-amicul” in totalitate

4. Analiza campului de lupta

4.1. Spatiul fizico-geografic .

Actiunile fortelor proprii se vor desfasura, in principal, intre granitele tarii. La ultimele alegeri ale presedintelui s-a dovedit ca aceste limite geografice nu sunt reale. Multi romani sunt la munca in diverse tari din lume. Procentele se ridica la 15-20% din populatia tarii. De regula acesti romani nu prea stiu ce este in tara si cum tendinta este spre conservatorism vor vota totdeauna cu puterea. Cei indiferenti sau nepasatori sunt ajutati si indrumati, cu generozitate, de comisiile de votare constituite din reprezentantii puterii de la Bucuresti. Pentru cetatenii din Republica Moldova a fost mai simplu. Comandantul Suprem, in primul mandat, a acordat cetatenie romana la gramada, fara nici o conditie de selectie.

4.2. Spatiul demografic.

Luptele in acest spatiu sunt dificile. Puterea actuala, prin politica ei, are un ascendent favorabil greu de contracarat. Printr-o legislatie aberanta, anticonstitutionala, minoritatile nationale au drepturi mai stufoase si mai consistente ca ale romanilor neaosi. Jocul de a ramane la putere, de 20 de ani, nu se castiga decat apeland la UDMR.

De asemenea, repartitia demografica da batai de cap in stabilirea strategiei de lupta. In aglomerarile urbane si rurale se poate interveni organizat, prin fortele proprii, pentru a castiga lupta. Din pacate, in satele de munte si de campie, sarace si pline de glod, s-a impamantenit aceiasi tendinta conservatoare de a se alege tot cei care sunt la putere, convinsi ca nici altii nu le va inbunatatii situatia. E suficient sa vi cu promisiuni de genul construirii de gondole, piste de schi si mai nou parcuri de agrement si votul e cumparat.

Aglomerarile de tigani, prin promiscuitatea, saracia si lenea lor proverbiala, pot fi atrase usor cu promisiuni materiale ce le asigura o mica prosperitate in perioada alegerilor.

4.3. Spatiul informational.

La un prim rationament, spatiul acesta este ocupat, aproape in totalitate de puterea politica actuala. Institutiiile specializate le apartin. Acestea le permite sa actioneze organizat si sa tina sub control totul. Si totusi nu este asa. Multi din forta noastra de lupta provin din aceste institutii. In general acestia au fost tradati dupa ce au fost scosi la pensie. Sa ne aducem aminte. Cu aceste inprospatari ale memoriei, transpuse pe suporti informationali, plus scoaterea la vedere si punerea in actiune a aurului cenusiu ce se afla potential in capetele pensionarilor militari, se poate creia un sistem imformational propriu care sa-l domine pe celealalt. In ultimele luni s-a simtit puterea acestui mijloc de lupta. Eficienta lui a facut ca puterea politica sa faca un pas inapoi.

4.4. Spatiul politic.

Toata forta de lupta proprie sa colaboreze neconditionat cu opozitia politica, in demersurile acesteia. Putem a ne pastra independenta prin a nu ne inregimenta in partide. Va trebui sa constientizam opozitia ca lupta noastra este dreapta si vom fi alaturi de ei pentru a nimici acelasi in-amic. Meditati la comportarea fortelor armate in Egipt.

5. Mijloace de lupta

5.1. Materializarea si concretizarea tuturor initiativelor personale, respectand limitele legii, prin care sa se slabeasca si sa se anihileze actiunile in-amicului. Sa nu mai fim o masa muta. Cel mai important este sa nu uitam. Asa cum scria Zaharia Stancu “Sa nu uiti Darie”! Daca pastram permanent in constiinta noastra jignirile si desconsiderarea manifestata gratuit si nejustificat de actuala conducere a tarii, terorizandu-ne prin incalcarea drepturilor noastre, cu o nonsalanta de neanteles, ne vom mentine permanent activi si in orice ocazie ivita sa aratam ca am ramas o forta ce poate incomoda. Sa ne recastigam onoarea si gradele militare terfelite.

5.2. Demascarea tacticilor in-amicului si contracararea cu realitatile de oriunde. Ei, convinsi ca nu are nimeni ce sa le faca, actioneaza abuziv. Suntem in masura sa le descifram nemerniciile, sa le explicam celor din jur. Sa fim factori activi in microgrupurile socilale in care traim.

5.3. Utilizarea sistemului informational, pentru a explica si dezvalui toate relele provocate de escroci. Domnilor, ce aflati, ce stiti, ce va aduceti aminte, puneti pe suporti informationali. Ziarele, scrisorile catre institutii, internetul pot fi penetrate cu exprimarile Dvs. Aceasta ofensiva a noastra se simte in ultimul timp. Va rog sa cititi si sa va informati. Numai asa veti putea actiona.

5.4. Orientarea, inca de acum, asupra modului de a actiona in campania electorala, gasind si propunand candidati din oamenii adevarati, onesti, cinstiti si credibili. In partide, luptele interne vor scoate la iveala acelasi tip de mediocritati precum cele care ne conduc acum. Noi ne pricepem la oameni. Multi dintre noi au scris in anii de activitate caracterizarile subordonatilor. A fost un fel de scoala in care s-a predat psihologia sociala.

5.5. Participarea activa la actiunile organizate de Asociatiile cadrelor militare in rezerva si a Sindicatului cadrelor militare disponibilizate. Aceasta este singura posibilitate de a actiona pe fata, in limitele legii si a statutelor aprobate, in calitate de persoane juridice. Nu extindeti dezgustul si sila Dvs. fata de partidele politice, la aceste organizatii care ne reprezinta. Puterea lor creste prin participarea noastra.

5.6. Creiarea unor microgrupuri sociale din prieteni, nu neaparat fosti militari, in care liantul de omogenizare sa fie afinitatea fata de cultura, afectivitatea fata de ceva anume (echipe sportive, personalitati intelectuale si artistice etc.) si de ce nu, comuniunea spirituala.

6. Procedee tactice de lupta.

Din pacate nu am fost scoliti pentru a actiona eficient in acest teatru de lupta. Nu suntem pregatiti sa actionam dupa un regulament sau teorie tactica consacrata. Aici va trebui sa intervina inventivitatea si inspiratia fiecaruia dintre noi.

In lucrarea de fata s-a incercat o sistematizare a situatiei noastre, ca urmare a savarsirii escrocheriei nationale de puterea politca actuala, privind recalcularea pensiilor.

Mijloacele de lupta ale in-amicului, tacticile folosite de escroci in spatiile prezentate sunt surse de inspiratie pentru hotararile de lupta ale noastre. Va rog sa participati activ si inventivi.

Domnilor pensionari si nu numai, in urma acestei aplicatii, trebuie sa luati o hotarare. Pentru fortele de lupta proprii ea poate fi cooperativa, participativa sau in concordie. Va rog sa o luati, indifernt de varianta, pentru a invinge in-amicul. Va multumesc !

Col (r) Mihai Gheorghe

joi, 24 martie 2011

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

În data de 29.03.2011 începând cu orele 11 Biroul Operativ al filialei convoacă adunarea generală a membrilor săi cu ocazia împlinirii a unui an de la înfiinţare. Ordinea de zi va fi următoarea:
1.
Analiza activităţii B.O. şi a membrilor filialei de la înfiinţare până în prezent
2. Informare privind acţiunile S.C.M.D şi ale filialei în luna martie 2011
3.Discutarea şi votarea necesităţii închirierii unui spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea B.O. al filialei
4. Diverse
Loc de desfăşurare: sala de şedinţe din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Muscel ( la etaj)
Membrii filialei care au acces la internet sunt rugaţi să popularizeze activitatea de mai sus către toate persoanele care nu beneficiază de informare online

sâmbătă, 12 februarie 2011

Convocare adunare generală

Biroul operativ al filialei anunţă convocarea Adunării generale a filialei pentru 22.02.2011 în aceeaşi locaţie cu următoarea ordine de zi :
1.Informare despre activitatea S.C.M.D. şi a filialei privind procedurile de acţiune în justiţie, mitinguri şi alte forme de luptă sindicală
2. Prezentarea ultimelor noutăţi apărute în R.O.F. şi a altor măsuri de ordin organizatoric reieşite din adunările Comitetului Director al S.C.M.D.
3. Stabilirea participanţilor şi detaliilor organizatorice pentru mitingul din 01.03.2011
4.Diverse
Precizăm că este necesară prezenţa tuturor membrilor filialei pentru finalizarea setului de documente din plicurile 1A şi 1B, semnarea tabelelor şi înmânarea acestora avocatului desemnat a ne reprezenta în instaţă. Cei care au acces la internet sunt rugaţi să-i anunţe şi pe ceilalţi membrii despre această activitate.

Biroul operativ al Filialei

vineri, 4 februarie 2011

Apel către membrii

Luând în considerare faptul că următoarea întrunire a membrilor filialei va avea loc pe data de 22.o2.2011 facem apel la toţi cei care vor să participe la mitingul programat de S.C.M.D. pentru 1 martie la Bucureşti să contacteze telefonic sau prin email Biroul operativ până cel târziu pe 18.02.2011. Deasemenea vă facem cunoscut că fondurile pentru deplasare vor fi alocate de către S.C.M.D. Sperăm că de data aceasta vom fi mai mulţi, demonstrând şi cu această ocazie că avem puterea să trecem peste minciunile actualei puteri, că avem tăria să ne batem pentru drepturile noastre câştigate legal şi să arătăm opiniei publice hotărârea şi spiritul nostru civic .

Biroul operativ al filialei

miercuri, 2 februarie 2011

Detalii despre acţiunile în instanţă

După mai multe contacte cu juriştii SCMD central, cu conducerea filialelor din Piteşti şi Curtea de Argeş, ne-a fost recomandat pentru reprezentarea în instanţă, un delegat al avocatului Gâlcă, agreat de către SCMD central, respectiv dna avocat Trancă de la Baroul Piteşti.
Miercuri, 02 februarie am avut o primă discuţie preliminară cu avocata, discuţie în urma căreia s-au conturat următoarele concluzii:
- sâmbătă, 5 februarie, juriştii SCMD vor semna cu avocaţii desemnaţi, contractele de asistenţă juridică în favoarea filialelor şi va fi prezentat modelul Acţiunii în anulare pe care aceştia îl vor promova prin Cererea de chemare în judecată, unitar la nivelul tuturor filialelor sindicatului;
- pentru filiala Câmpulung acţiunea va fi introdusă la Tribunalul Piteşti;
- cele 3 exemplare ale documentelor din plic vor fi predate avocatei de către noi, cel mai probabil pe 8 februarie;
- după introducerea acţiunii în instanţă, pe parcursul dezvoltării acesteia (vezi pasul 2 din ghid), eforturile se vor canaliza pe direcţia contopirii paşilor de contestare şi vor fi dirijate spre obiectivul fundamental al acţiunii, acela de menţinere al pensiilor de serviciu stabilite în temeiul dispoziţiilor Legii 164/2001;
Celor interesaţi, vă adresez rugămintea de a prezenta la filială, în zilele de vineri sau luni, un plic format A4 în care să introduceţi 3 exemplare ale următoarelor documente:
- copia deciziei vechi
- copia talonului vechi
- copia deciziei noi
- copia plicului cu decizia nouă
- copia cărţii de identitate

marți, 1 februarie 2011

Informarea corectă a opiniei publice

Deoarece pe toate canalele media aservite puterii portocalii au apărut dezinformări privind situaţia pensiile militare filiala noastră a crezut de cuviinţă că este necesar să prezinte populaţiei din municipiu situaţia reală a acestei adevărate lupte contra rezerviştilor militari.Astfel cu sprijinul publicaţiei locale ,,Evenimentul muscelean,, am publicat un articol cu tema ,,Pensionari militari din Muscel în proces cu statul,, apărut în numărul 1548 din 01.02.2011
Prezentăm mai jos articolul aşa cum apare acesta pe pagina electronică a ziarului:

Militarii pensionari din Muscel, în proces cu statul

Marţi, 01 Februarie 2011 Anda PALURĂ
Imprimare PDF

cc9ed1f197e3bba7f5058ba63c345341.jpg În timp ce Ministerul Apărării susţine că militarii pensionari vor primi retroactiv sumele pierdute din cauza lipsei unor acte, rezerviştii sunt hotărâţi să se lupte cu guvernanţii în instanţă. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), în rezervă şi în retragere, va depune, la Parchetul General, o plângere penală împotriva reprezentanţilor Executivului, pe care îi acuză de reducerea pensiilor militare „în mod nejustificat”, în urma procesului de recalculare. Cei vizaţi de plângere sunt ministrul Apărării, cel al Internelor, şeful SRI şi premierul.

“Nu s-a ţinut cont de contribuţia fiecăruia!”

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) în rezervă şi în retragere din tot sistemul de apărare, din Câmpulung, are un număr de 67 de membri. 87% dintre aceştia sunt membri MApN, 10% MAI şi 3% din alte servicii, cum ar fi SRI. Prin decizia privind recalcularea pensiilor militare, în baza Legii 119/2010, li s-a adus la cunoştinţă recalcularea pensiei pe baza salariului mediu brut pe economie, luându-se în calcul următoarele date: vechimea în serviciu considerată ca stagiu de cotizare (vechime efectivă, spor de vechime corespunzător grupelor de muncă), stagiul potenţial, perioada de contribuţie la pensia suplimentară şi stagiul complet de cotizare. Pe baza acestor date a rezultat, în urma recalculării, punctajul necesar pentru acordarea pensiei. Decizia respectivă se poate contesta în termen de 30 de zile de la comunicare, ceea ce majoritatea pensionarilor au şi făcut între timp. Preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Câmpulung, căpitan în rezervă, Mihail Zafiu, ne relata: „Am primit aceste decizii, dar nu se specifică nicăieri că ele ar fi provizorii. Nu s-a ţinut cont de contribuţia fiecăruia! Au luat în calcul salariu mediu pe economie, ceea ce nu este normal. Explicaţia lor a fost că nu au avut timp să recalculeze pensiile militarilor în funcţie de solda fiecăruia.” Astfel, majoritatea militarilor din structura MApN-ului s-au trezit cu pensiile reduse de la 80%, până la 30%. Şocul a fost, în primă fază, la bancomatele băncilor, atunci când rezerviştii au realizat că retribuţiile lor sunt diminuate considerabil. După ce le-au fost viraţi banii, la un interval de câteva zile, au primit şi deciziile de înştiinţare şi, după alte câteva zile, au primit şi cupoanele de pensii. S-au trezit în faţa faptului împlinit, cu o decizie, pe care militarii o cred irevocabilă şi definitivă.

Probleme, acolo unde nu există carieră completă

Rezerviştii care nu au întrunit un număr mai mare de 30 de ani de haină militară sunt cei mai grav afectaţi de aceste diminuări ale pensiilor. Cei care au ieşit la pensie înainte de anul 1999 sunt în câştig, fiind, de fapt, cei care şi-au acumulat anii de pensionare şi au un stagiu de cotizare complet. Situaţia este dificilă cu militarii care au fost disponibilizaţi după anul 1999, atunci când a început restructurarea armatei. Vicepreşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Câmpulung, maior în rezervă, Constantin Chiţulescu, ne relata: „Cei care suntem acum pensionari cu stagiu incomplet, suntem, de fapt, cei cu care s-a făcut restructurarea armatei şi intrarea României în NATO. Toţi avem studii avansate, chiar şi în străinătate. Avem o stagiune incompletă, dar nu e vina noastră că s-a făcut restructurarea armatei. Nu suntem pensionari la cerere. În momentul în care ne-au restructurat unităţile, ne-au dat posibilitatea să lucrăm în civil, dar, ulterior, Guvernul a schimbat aceste reguli ale jocului, chiar în timpul jocului. Suntem pregătiţi în armată de la vârsta de 14 ani, dar avem studii şi în economie, suntem specialişti în informatică, în limbi străine şi alte domenii. În armată, suntem oameni foarte bine pregătiţi, capabili să luăm decizii. Suntem oameni care am fost într-o pregătire continuă.” Din păcate, ţara, la acest moment, nu se mai mândreşte cu aceste trupe de elită. Pe aceşti oameni nu-i deranjează atât reducerea pensiilor, cât cel mai mult îi doare faptul că nu le este respectată onoarea de militar. O altă problemă a rezerviştilor este limitarea drepturilor la muncă. Oameni ultracalificaţi, cu tot felul de diplome, sunt obligaţi de statul român să stea acasă. Nimeni nu-i angajează, cu experienţa pe care o au, fiindcă nu pot fi plătiţi conform studiilor de înaltă pregătire.

Tribunalele, blocate de dosarele militarilor

Aproximativ 400 de pensionari militari din Muscel au introdus, la Curtea de Apel Piteşti, acţiuni privind recalcularea pensiilor. Alte sute de dosare urmează să fie înaintate instanţei din Bucureşti, ceea ce ar putea duce la blocarea activităţii instanţelor. Dacă se aplică legea actuală şi ordonanţele de până acum, Guvernul poate pierde procesele. Militarii sunt convinşi că vor câştiga toate acţiunile formulate în instanţă. Este doar o chestiune de timp. Dacă nu vor câştiga aici, vor câştiga la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care deja şi-a spus foarte clar punctul de vedere cu privire la capitolul pensii. Nemulţumirile rezerviştilor trebuie soluţionate. Chiar dacă deciziile au fost înaintate, acum, Guvernul a revenit cu o nouă reglementare, în care se specifică faptul că nu mai este nevoie ca oamenii să fie puşi pe drumuri cu documentele necesare pentru recalculare şi că statul va face acest lucru din oficiu. Însă, militarii sunt hotărâţi să câştige în instanţă drepturile pierdute pentru luna ianuarie şi rămâne de văzut ce se va întâmpla cu retribuţiile acestora pentru luna în curs.
Rezerviştii militari erau dispuşi să facă economie la buget, să renunţe la pensiile lor „nesimţite”, numai să ştie că măsurile vor scoate ţara din situaţia în care se află, dar acest lucru trebuia aplicat pentru toţi, inclusiv celor din justiţie şi din celelalte ramuri, unde retribuţiile sunt mult mai mari. Însă, cu măsurile dispuse abuziv, nu s-a făcut decât să se îngreuneze funcţionarea unor instituţii şi chiar să se înregistreze cheltuieli şi mai mari în instanţă, odată cu numărul foarte mare de dosare, care au fost înaintate pentru soluţionare.