vineri, 23 decembrie 2011Crăciun fericit!

Să întâmpinăm 2012 cu speranţa schimbării în bine, să vă aducă sănătate , putere de muncă şi multe bucurii !

LA MULŢI ANI !


Biroul Operativ

marți, 13 decembrie 2011

ŞEDINŢA BIROU OPERATIV

În data de 20.12.2011 ora 11 în sala de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului va avea loc şedinţa Biroului Operativ al filialei cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea analizei activităţii filialei în anul 2011
2.Stabilirea detaliilor participării la mitingul de protest din 24.01.2012
3.Discutarea situaţiei membrilor restanţieri la plata cotizaţiei şi aprobarea modalităţilor de acţiune
4.Diverse

La această activitate sunt invitaţi să participe şi membrii filialei pentru a centraliza datele de contact, datele despre situaţia la zi a deciziilor de revizuire a pensiilor precum şi pentru strângerea cotizaţiilor restante sau aferente anului 2012.

Preşedintele filialei,
cpt(r) Zafiu Mihail

luni, 12 decembrie 2011

STATUL DE DREPT INCA EXISTA !!!

Incercarea Puterii de a forta incalcarea principiilor de drept , impotriva noastra, a SCMD, a esuat lamentabil. Baschetbalista a ratat aruncarea directa!
Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul in interesul legii, promovat de catre Kovesi, dupa cum urmeaza:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C O M U N I C A T

În şedinţa din 12 decembrie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat un număr de 2 recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii:


Decizia nr.29 în dosarul nr. 29/2011.
Respinge recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiile de conducere ale Curţilor de Apel Braşov, Cluj, Craiova şi Galaţi privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr.119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 14 din Convenţie, referitor la recalcularea pensiilor prevăzute de art.1 din lege.
Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.
Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 decembrie 2011.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Purtător de cuvânt al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
judecător Georgeta Barbălată
ARTICOLUL 20/Constitutia Romaniei


(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Articolul 1

Protecţia proprietăţii

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.

Articolul 14

Interzicerea discriminării

Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.luni, 5 decembrie 2011

Tuturor celor care purtati numele Sfantului Nicolae, va transmitem urarile noastre de sanatate si traditionalul ,,La multi ani", de asemenea ganduri bune tuturor membrilor filialei, familiilor dumneavoastra, prietenilor si celor apropiati.

Biroul Operativ al Filialei