luni, 24 octombrie 2011

Adunarea membrilor filialei

În data de 01.11.2011 ora 11 în sala de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului va avea loc adunarea membrilor filialei cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind desfăşurarea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
2. Informare privind modul de acţiune la primirea deciziilor de recalculare/revizuire a pensiilor militare
3.Adoptarea/aprobarea modalităţilor de acţiune împotriva restanţierilor la plata cotizaţiei
4.Diverse

Cu această ocazie transmitem urările noastre de sănătate, fericire şi viaţă lungă tuturor celor care poartă prenumele DUMITRU sau derivate ale acestuia!

Biroul operativ al filialei