joi, 6 septembrie 20121. Adunarea generală a Filialei 1 Câmpulung muscel va avea loc pe data de 25.09.2012, orele 10.00, la sala de şedinţe a primăriei municipiului.

Ordinea de zi a adunării generale va fi următoarea:

a. Bilanţul activităţii filialei în perioada iulie 2011- iulie 2012;
b. Execuţia bugetului filialei pe 2011 şi stadiul execuţiei pe 2012;
c.  Analizarea proiectelor de hotărâri care vor fi dezbătute în CNR;
d. Alegerea/reconfirmarea membrilor Biroului operativ al Filialei;
e.  Stabilirea mandatului de delegare al filialei la CNR, ce va avea loc în octombrie 2012;
În cadrul Adunării generale se va prelucra şi “Proiectul Ordonanţei de Urgenţă” privind unele măsuri în domeniul pensiilor. De asemenea, se va da citire listei cu membri de sindicat care nu au achitat cotizaţia pe 2012 şi se va supune la vot adunării generale, excluderea lor din SCMD. Documentul cu cei propuşi pentru excludere din SCMD şi aprobat de adunarea generală , va fi înaintat Consiliului Naţional al Reprezentanţilor pentru validare. Lista cu cei care nu au plătit cotizaţia pe 2012 va fi prezentată în cadrul adunării generale a Filialei din 25.09.2012.
2. În situaţia în care nu se îndeplineşte cvorumul de 50% plus unu, se convoacă din nou adunarea generală pentru aceeaşi dată, orele 1030. În această situaţie , hotărârile se vor lua cu majoritatea simplă a celor prezenţi la adunare. Atenţionez pe toţi membri de sindicat care nu şi-au îndeplinit obligaţiile statutare minime, prin neplata cotizaţiei de membru, asupra respectării prevederilor statutare. Cu salutări de bine,

Preşedintele SCMD, Filiala 1 Cîmpulung Muscel
Cpt(r) Mihail Zafiu