vineri, 1 noiembrie 2013

Adunare Generala

Biroul Operativ convoacă pentru data de 05.11.2013 orele 11 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Adunarea Generală a filialei cu următoarea ordine de zi:
1. Bilanţul activităţii filialei în anul curent
2. Execuţia bugetului filialei pe 2012 şi stadiul execuţiei în anul curent. Analiza plîţii cotizaţiei de către membrii filialei
3. Analiza proiectelor de hotărâri propuse a fi dezbătute în CNR
4. Alegerea/reconfirmarea membrilor BO 
5. Stabilirea mandatului de delegare a filialei la CNR
6. Diverse
În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar (50%+1 din numărul total de membri) adunarea se va relua în aceeaşi zi la ora 11.30