marți, 6 ianuarie 2015

Adunare generală

În data de 20.01.2015 începând cu orele 10 se convoacă Adunarea generală a filialei. Activitatea va avea loc în sala de festivităţi a primăriei municipiului cu următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate a B.O. pentru perioada 2011-2015
2. Alegerea membrilor B.O. şi a preşedintelui filialei
3. Diverse
Nota 1
Dacă la ora programată nu se îndeplineşte procentajul de minim 50% din  membrii filialei adunarea se va reprograma pentru ora 10.30
Nota 2 
Dacă la ora programată numărul membrilor cotizanţi este sub 15 adunarea va fi anulată.  B.O. va lua act de situaţie şi va hotărî desfinţarea tehnică a filialei în conformitate cu prevederile Statutului şi R.O.F.   

Preşedintele filialei