miercuri, 2 februarie 2011

Detalii despre acţiunile în instanţă

După mai multe contacte cu juriştii SCMD central, cu conducerea filialelor din Piteşti şi Curtea de Argeş, ne-a fost recomandat pentru reprezentarea în instanţă, un delegat al avocatului Gâlcă, agreat de către SCMD central, respectiv dna avocat Trancă de la Baroul Piteşti.
Miercuri, 02 februarie am avut o primă discuţie preliminară cu avocata, discuţie în urma căreia s-au conturat următoarele concluzii:
- sâmbătă, 5 februarie, juriştii SCMD vor semna cu avocaţii desemnaţi, contractele de asistenţă juridică în favoarea filialelor şi va fi prezentat modelul Acţiunii în anulare pe care aceştia îl vor promova prin Cererea de chemare în judecată, unitar la nivelul tuturor filialelor sindicatului;
- pentru filiala Câmpulung acţiunea va fi introdusă la Tribunalul Piteşti;
- cele 3 exemplare ale documentelor din plic vor fi predate avocatei de către noi, cel mai probabil pe 8 februarie;
- după introducerea acţiunii în instanţă, pe parcursul dezvoltării acesteia (vezi pasul 2 din ghid), eforturile se vor canaliza pe direcţia contopirii paşilor de contestare şi vor fi dirijate spre obiectivul fundamental al acţiunii, acela de menţinere al pensiilor de serviciu stabilite în temeiul dispoziţiilor Legii 164/2001;
Celor interesaţi, vă adresez rugămintea de a prezenta la filială, în zilele de vineri sau luni, un plic format A4 în care să introduceţi 3 exemplare ale următoarelor documente:
- copia deciziei vechi
- copia talonului vechi
- copia deciziei noi
- copia plicului cu decizia nouă
- copia cărţii de identitate