sâmbătă, 12 februarie 2011

Convocare adunare generală

Biroul operativ al filialei anunţă convocarea Adunării generale a filialei pentru 22.02.2011 în aceeaşi locaţie cu următoarea ordine de zi :
1.Informare despre activitatea S.C.M.D. şi a filialei privind procedurile de acţiune în justiţie, mitinguri şi alte forme de luptă sindicală
2. Prezentarea ultimelor noutăţi apărute în R.O.F. şi a altor măsuri de ordin organizatoric reieşite din adunările Comitetului Director al S.C.M.D.
3. Stabilirea participanţilor şi detaliilor organizatorice pentru mitingul din 01.03.2011
4.Diverse
Precizăm că este necesară prezenţa tuturor membrilor filialei pentru finalizarea setului de documente din plicurile 1A şi 1B, semnarea tabelelor şi înmânarea acestora avocatului desemnat a ne reprezenta în instaţă. Cei care au acces la internet sunt rugaţi să-i anunţe şi pe ceilalţi membrii despre această activitate.

Biroul operativ al Filialei