joi, 24 martie 2011

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

În data de 29.03.2011 începând cu orele 11 Biroul Operativ al filialei convoacă adunarea generală a membrilor săi cu ocazia împlinirii a unui an de la înfiinţare. Ordinea de zi va fi următoarea:
1.
Analiza activităţii B.O. şi a membrilor filialei de la înfiinţare până în prezent
2. Informare privind acţiunile S.C.M.D şi ale filialei în luna martie 2011
3.Discutarea şi votarea necesităţii închirierii unui spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea B.O. al filialei
4. Diverse
Loc de desfăşurare: sala de şedinţe din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Muscel ( la etaj)
Membrii filialei care au acces la internet sunt rugaţi să popularizeze activitatea de mai sus către toate persoanele care nu beneficiază de informare online